Kim cương 4.1li, 0.25ct, màu D, VVS2, nét cắt EXC
239

HOTLINE: 0982 082 600 - 028 38 211 476 - 028 38 211 510

  • Tiếng Việt
  • English

Giới thiệu

Kim cương 4.1li, 0.25ct, màu D, VVS2, nét cắt EXC
Thứ tư, 13:42 Ngày 14/04/2021

các bài viết liên quan ...

TOP
Hoa tai Kim Cương và cách lựa chọn hoa tai Kim Cương tuyệt đẹp«
Hoa tai Kim Cương và cách lựa chọn hoa tai Kim Cương tuyệt đẹp